Skip to content

O nás

Institute of Consulting, a. s. vznikla ako konzultačná spoločnosť zameraná na odborné poradenstvo, tvorbu analýz a hľadanie riešení pre podnikateľov v prostredí verejnej správy.

Ambíciou bolo vytvoriť spoločnosť založenú na profesionalite a odbornosti, ktorá má potenciál skĺbiť potreby podnikateľského sektora s možnosťami jednotlivých zainteresovaných orgánov verejnej správy.

Želaným výsledkom bolo zúročiť dlhoročné pracovné skúsenosti členov teamu pôsobiacich v samospráve a verejnej správe a vyplniť existujúce vákuum v komunikácií medzi úradmi a externým prostredím.

Komparatívnou výhodou spoločnosti je hĺbkové poznanie a praktické skúsenosti s fungovaním a legislatívnym prostredím tak orgánov verejnej správy, ako aj zákonitostí a procesov podnikateľského prostredia v záujmovom segmente.

Zloženie spoločnosti umožňuje na riešenie daných problémov aplikovať tzv. „duálny software“ tzn. aktívne pracovať s poznatkami zo súkromnej i verejnej sféry. Ide o formu „nadstavbového inžinieringu,“ ktorého cieľom je dosiahnuť optimálne riešenie a priamo na mieru modelovať pre konkrétneho klienta dostupné riešenia v súlade s platnou legislatívou

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

základné kamene

čítať viac